Schäfer Archive

Resa med hunden

På resa med hunden

Tysk Schäferhund är en hundras som härstammar från Tyskland där man redan år 1899 grundade den Tyska schäferföreningen. Efter första världskriget hyllades schäferns egenskaper som på så sätt gjorde att hundens populäritet ökade markant. Schäferhunden fick sedermera stora uppdrag inom krigsmakten och …